Javni poziv za prodaju putničkog motornog višenamjenskog vozila putem javne licitacije