Start / Obavještenja – Univerzitet / Izbori u zvanja – Izvještaji (strana 4)

Izbori u zvanja – Izvještaji

Izvještaj i оbavještenje o izboru u zvanje

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovni profesor, uža naučna oblast Procesno inženjerstvo (uža obrazovna oblast Procesno hemijsko inženjerstvo, odgovorni nastavnik na predmetima: Osnove reakcijskog inženjerstva, Projektovanje hemijskih reaktora, Biohemijsko inženjerstvo. Prilog: Izvještaj Obavještenje

Pročitajte

Izvještaj komisije o izboru u zvanje vanrednog profesora – Vladimir Stupar

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora, uža naučna oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije (uža obrazovna oblast Primjenjena teologija, predmeti: Katihetika sa metodikom 1 i 2, Katihetika 1 i 2, Metodika nastave 1 i 2, Katihetika sa hrišćanskom pedagogijom 1,2,3 i 4, Didaktika …

Pročitajte