Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora, uža naučna/umetnička oblast Umetnost (stvaralaštvo – svi oblici uža obrazovna oblast, predmet: Solo pevanje – glavni predmet, kandidat mr Klaudija Krkotić Stojanović