Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor nastavnika u zvanje zvanje redovnog profesora za užu oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) i užu oblast obrazovanja Teorijsko- umjetnička grupa predmeta (nastavni predmet: Analiza vokalne muzike), kandidat mr Snježana Đukić-Čamur