Posjeta predstavnika ETF-a Univerzitetu u Patri

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. Božidar Popović, prodekan za nastavu prof. Srđan Lale, prof. Slobodan Lubura i viši asistent Marko Ikić, boravili su na Nacionalnom Tehničkom Univerzitetu u Atini, 22.02.2023. godine.

Posjeta je organizovana posredstvom amabasadora BiH u Grčkoj Milice Ristović Krstić koja je prisustvovala sastanku.

Predstavnike Elektrotehničkog fakulteta su u ime Nacionalnog Tehničkog Univerziteta u Atini ugostili rektor prof. Andreas Buduvis (Andreas G. Boudouvis) i dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. Nektarios Koziris (Nectarios Koziris).

Dogovoreno je potpisivanje sporazuma o saradnji između dva fakulteta, koji podrazumijeva razmjene studenata i akademskog osoblja u okviru Erasmus+ programa, zajedničke aplikacije na međunarodnim projektima, te podrška konferenciji Infoteh-Jahorina od strane akademskog osoblja i istraživača Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Predstavnici Elektrotehničkog fakulteta imali su priliku da obiđu laboratorijske resurse u okviru kampusa prestižnog Nacionalnog Tehničkog Univerziteta u Atini.