Posjeta predstavnika ETF-a Univerzitetu u Patri

Predstavnici Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dekan prof. Božidar Popović i prof. Slobodan Lubura, u pratnji ambasadora BiH u Grčkoj Milice Ristović Krstić, 21.02.2023. godine posjetili su Univerzitet u Patri.

U ime Univerziteta u Patri sastanku su prisustvovali rektor prof. Hristos Buras (Christos J. Bouras), dekan Fakulteta inženjerstva prof. Nikolaos Avuris (Nikolaos Avouris), sa saradnicima.

U skladu sa prethodno potpisanim sporazumom o saradnji između Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Patri, razgovarano je o mogućim aktivnostima saradnje Elektrotehničkog fakulteta i Fakulteta inženjerstva, kao što su mobilnosti studenata i akademskog osoblja, zajedničko učestvovanje na različitim međunarodnim projektima i organizovanje naučnih skupova.

Posjeta je organizovana posredstvom Ambasade Bih u Grčkoj i amabasadora Milice Ristović Krstić.