Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje asistenta, uža naučna oblast Automatika i robotika, kandidat Tijana Begović