Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke, kandidat Zorana Štaka