Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka kancelarijskog materijala i tonera“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo