Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora, uža naučna oblast Menadžment