Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja zaposlenih“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta