Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka računarske opreme i potrepština“ za potrebe Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje