Izvještaj komisije za ocjenu naučne zasnovanosti i podobnosti teme i kandidata Igora Gavrića za izradu doktorske disertacije

Prilog: Izvještaj