Razmjena studenata sa Univerzitetom Balearska ostrva – Erazmus+ KA1

Poziv za prijavu studenata za razmjenu sa Univerzitetom Balearska ostrva –Erazmus+ KA1. Dostupno je pet studentskih mjesta za razmjenu u trajanju od jednog semestra (ljetni semestar 2022/23. godine).

Oblasti koje predviđa i pokriva ovaj poziv su:
•    Ekonomija/turizam i hotelijerstvo
•    Jezici
•    Elektrotehnika/IT

Svi detaljniji podaci dostupni su u PRILOGU

Sve potrebne dokumente za obavljanje onlajn prijave, kandidati su dužni sačuvati i predati kontakt osobi za međunarodnu saradnju/prodekanu za NIR svog fakuleteta do konačnog odabira kandidata za razmjenu. Rangiranje i selekciju kandidata primarno obavlja Univerzitet Baelarska ostrva.

Ukoliko je potrebna pomoć prilikom popunjavanja dokumenata za prijavu, svi kandidati mogu da se jave službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Istočnom Sarajevu iroffice@ues.rs.ba