Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka kancelarijskog namještaja“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta

Prilog: Odluka