Otvoren CEEPUS III poziv za prijave pojedinaca za akademsku 2022/2023. godinu

U okviru Centralno-evropskog programa razmjene za univerzitetske studije (CEEPUS III) otvoren je Poziv za apliciranje pojedinaca (studenti i predavači) unutar CEEPUS III mreža.

Rok za prijave za zimski semestar akademske 2022/2023. godine je 15. juni 2022. godine, a za ljetni semestar 30. oktobar 2022. godine, uz napomenu da je prijave tehnički moguće podnijeti i nakon navedenih rokova, ali isključivo uz prethodne konsultacije sa lokalnim i državnim koordinatorima.

Studenti se mogu prijaviti unutar aktivnih mreža (Ready for Mobility i Umbrella) za kratkoročne (Short Term Student i Short Term Excursion) ili semestralne (Student) mobilnosti, a kompletan proces prijave, evaluacije i dodjele stipendije se vrši isključivo putem onlajn sistema: www.ceepus.info

Za dodatne kontaktirati branka.avdibegovic@mcp.gov.ba br. tel: +387 33 492 607.