Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje višeg asistenta, uža naučna oblast Sportske i rehabilitacione nauke, kandidat Milan Zelenović

Prilog: Izvještaj