Održan sastanak prorektora i prodekana za nastavu

Prorektor za nastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Vladimir Vladičić, 11. maja 2022. godine, održao je u prostorijama Rektorata sastanak sa prodekanima za nastavu svih fakulteta i akademija u sastavu Univerziteta.

Prva tačka dnevnog reda se odnosila na procedure početne akreditacije i akreditacije studijskih programa.

Druga tačka dnevnog reda je bila u vezi sa listom odgovornih nastavnika. Pored ovih tema, razgovaralo se i o aktivnostima u vezi sa promocijom upisa studenata u narednu akademsku godinu.

Na sastanku su razmijenjena iskustva i došlo se do određenih prijedloga u cilju unapređenja nastavnog procesa.