Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja u zemlji za potrebe Saobraćajnog fakulteta Doboj

Prilog: Poziv