Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje asistenta za užu naučnu oblast Hidrotermika i termoenergetika, kandidat Aleksandra Ijačić

Prilog: Izvještaj