Promovisana Kancelarija za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Danas je na konferenciji za novinare, održanoj u prostorijama Rektorata, promovisano uspostavlјanje Kancelarije za rodnu ravnopravnost i izložen plan budućih aktivnosti.

Kancelarija je formirana u okviru projekta „University gender mainstreaming –UNIGEM“.

Kancelarijom rukovodi koordinatorica projekta u ime Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. mr Sandra Ivanović, dok  savjetodavni odbor, koji će pomagati radu, čine doc. dr Sanja Kreštalica, prof. dr Branka Kovačević, prof. mr Dražan Kosorić, prof. dr Goran Marković i prof. dr Srđan Lalić.

Memorandum o saradnji u okviru projekta „University gender mainstreaming –UNIGEM“, koji su  Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) potpisali 6. oktobra u Sarajevu, podrazumijeva realizovanje niza aktivnosti koje će doprinijeti afirmaciji rodne ravnopravnosti, a sve u cilјu prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilјa, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja i obezbjeđivanja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.