Univerzitet u Istočnom Sarajevu uspješno organizovao Geografski diktat Ruskog geografskog društva

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, u saradnji sa Ruskim geografskim društvom u Srbiji, 14. novembra je uspješno organizovao Geografski diktat na kome je učestvovalo 35 studenata.

Zahvaljujući saradnji sa Ruskim geografskim društvom u Srbiji, čiji je rukovodilac profesor Univerziteta u Beogradu Miroljub Milinčić, ovogodišnji Geografski diktat je održan kombinovano, 20 učesnika je test radilo u onlajn formatu, dok je 15 studenata test radilo u prostorijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rezultati Geografskog diktata biće poznati 6. decembra kada će svaki od učesnika pod svojom šifrom moći da provjeri učinak na testu na sajtu Ruskog geografskog društva u Srbiji.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu drugi put je učestvovao u organizaciji ovog važnog obrazovnog događaja koji se sprovodi sa ciljem popularizacije znanja o ruskoj geografiji, istoriji, kulturi i ruskom društvu.

Na ovogodišnjem Geografskom diktatu, između ostalih, učestvovali su studenti Katedre za geografiju i Katedre za rusistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Diktat se radio anonimno, a sastojao se od 30 zadataka različitog stepena složenosti i obuhvata provjeru opšteg geografskog znanja i informisanosti.

Vrijeme za rješavanje zadataka je 45 minuta, a ukupno trajanje Diktata, uključujući instrukcije učesnicima, je 60 minuta.

Geografski diktat se održava od 2015. godine, a na inicijativu predsjednika Savjeta pokrovitelja Ruskog geografskog društva Vladimira Vladimiroviča Putina.

Diktat ima međunarodni karakter i, osim u Rusiji, organizovan je i u velikom broju država širom svijeta.

U 2019. godini je u ovoj obrazovnoj inicijativi učestvovalo više od 420.000 ljudi, a u 2020. godini više od 460.000 ljudi iz 109 zemalja svijeta.