Predavanje “Značaj ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u savremenom društvu“ na Pravnom fakultetu

Predavanje na temu “Značaj ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u savremenom društvu“ održaće se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 19. novembra sa početkom u 11.30 časova.

Predavač je prof. dr Goran Marković, dekan Pravnog fakulteta i član Savjetodavnog odbora Kancelarije za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Istočnom Sarajevu.