Formirana Kancelarija za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Na sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu održanoj u četvrtak, 29. oktobra, donijeta je odluka o formiranju Kancelarije za rodnu ravnopravnost u okviru projekta „University gender mainstreaming –UNIGEM“.

Kancelarijom će rukovoditi koordinatorica projekta u ime Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. mr Sandra Ivanović, a savjetodavni odbor čine doc. dr Sanja Kreštalica, prof. dr Branka Kovačević, prof. mr Dražan Kosorić, prof. dr Goran Marković i prof. dr Srđan Lalić.

Memorandum o saradnji u okviru projekta „University gender mainstreaming –UNIGEM“, koji su  Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) potpisali 6. oktobra u Sarajevu, podrazumijeva realizovanje niza aktivnosti koje će doprinijeti afirmaciji rodne ravnopravnosti, a sve u cilјu prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilјa, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja i obezbjeđivanja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Ovaj memorandum o saradnji potpisalo je 17 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

TPO fondacija aktivnosti u vezi sa projektom UNIGEM sprovodi uz podršku Ambasada Velike Britanije.