Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača „Usluge osiguranja radnika“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Brčko

Prilog: Оdluka