Tri decenije likovnog stvaralaštva prof. mr Veselina Brkovića

U galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena je izložba crteža akademskog grafičara, dekana Akademije likovnih umjetnosti prof. mr Veselina Brkovića iz Trebinja.

Trideset prva samostalna izložba prof. mr Veselina Brkovića, koja se našla pred trebinjskom publikom, predstavlјa značajan jubilej – tri decenije od njegovog prvog samostalnog likovnog izlaganja.

Brković ističe da je ovom izložbom htio da poveže dva događaja – nešto što pripada njegovoj ličnoj istoriji i biografiji i da dȃ svoj skromni doprinos obilјežavanju 30 godina postojanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Postavka obuhvata 30 crteža realizovanih u tehnici grafit na papiru. Radovi su dio jedne velike serije, a po mišlјenju autora, predstavlјaju publici širu problemsku situaciju kojom se on bavi u svom radu.

„To je već tri i po decenije stalnog učenja i rada, ali bismo mogli pomenuti nekoliko pojmova, npr. jezik, medij, polazište, produženo trajanje jednog pogleda, asketizam i slično. Jasno je da insistiram na preciznoj ideji i preciznoj realizaciji. Na takav način se i predstavlјam sa tim radovima. Dakle, govorim konkretno o načinima postavlјanja radova u izložbeni prostor“, kaže Veselin Brković.

Smatra da je svaki medij važan i značajan, ima svoje zakonitosti i specifičnosti. Tokom tri decenije umjetničkog rada, Brković je prošao kroz različite faze i nije izlagao isklјučivo crteže, ali je to medij u kojem se on najbolјe izražava.

„Ja inače radim na način da se miješa to takozvano intuitivno i diskurzivno mišlјenje, na tim nekim granicama. Pomijeram stvari unutar sopstvenog opusa i pronalazim nove izazove i motivaciju da sa ovim i nastavim“, dodao je Brković.

Kulturni centar Trebinje organizovao je izložbu crteža Veselina Brkovića u okviru manifestacije „Trebinjsko kulturno lјeto“, a postavka se može pogledati do 29. oktobra.