Potpisan Memorandum o saradnji sa Javnom ustanovom Službeni glasnik Republike Srpske

Memonrandum o saradnji između Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske danas su, u prostorijama Rektorata, potpisali rektor Univerziteta prof. dr Milan Kulić  i v.d. direktora Javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske dr Manojla Zrnić.

Ovaj memorandum ima za cilј da promoviše bolјu saradnju između dvije institucije kroz niz aktivnosti, ali i da omogućavi ugovaranje i realizaciju specifičnih programa saradnje od obostranog interesa.

Saradnja će se odvijati kroz različite aktivnosti kao što su: organizovanje dana otvorenih vrata i sličnih događaja, kojim bi se realizovale edukativne posjete za studente odgovarajućih studijskih programa koji se izvode na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu s cilјem bolјe realizacije dogovorenih programskih aktivnosti studenata.

Memorandum podrazumijeva i dodjelu određenih pogodnosti najbolјim studentima Univerziteta u Istočnom Sarajevu u vezi sa pristupom proizvodima i uslugama JU Službeni glasnik Republike Srpske prema uslovima koje će potpisnice Memoranduma zajednički definisati, potom saradnja u okviru izdavaštva i suizdavaštva univerzitetskih udžbenika, knjiga, stručnih monografija i drugih izdanja, čiji su autori nastavnici i saradnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i zajedničko učešće i apliciranje za pristup fondovima i programima koji su od obostranog interesa, kao i saradnja na drugim polјima koja su od obostranog interesa.