Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka kancelarijskog namještaja“ za potrebe Filozofskog fakulteta Pale

Prilog: Оdluka