Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka kancelarijskog namještaja” za potrebe Filozofskog fakulteta Pale