Rektorova dobrodošlica brucošima i svim studentima Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Poštovani studenti,

Dobrodošli na Univerzitet u Istočnom Sarajevu koji sa savremenim studijskim programima i kvalitetnim akademskim, naučnim i umjetničkim kadrom, može da vam omogući ostvarivanje cilja koji ste sebi postavili upisom na neki od fakulteta našeg univerziteta.

Početak nove akademske 2021/2022. godine dočekujemo spremnije nego prethodne kada smo bili donekle zatečeni situacijom u koju smo dospjeli pojavom pandemije izazvane virusom korona a koja je, umnogome, promijenila živote svih nas. Sada možemo reći da smo u mnogo boljoj poziciji jer smo naučili da živimo i radimo i u tim izmijenjenim okolnostima i nastavno osoblje našeg Univerziteta, kao i studenti, prilagodili su se i veoma uspješno održavaju nastavu i uče i putem onlajn platformi.

Akademska zajednica je, kao i uvijek do sada, pokazala visok stepen društvene odgovornosti i sve je učinjeno kako bi se i studentima i zaposlenima obezbijedili normalni uslovi za rad. Nastava za brucoše i sve ostale studente biće održavana po klasičnom modelu i tako će se raditi do eventualne promjene epidemiološke situacije.

Dragi naši studenti, upisom na jedan od fakulteta ili akademija, postajete članovi velike porodice Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Uložićemo sva svoja znanja, napore i kapacitete u vaš napredak i uspješno studiranje, ali samo vaš entuzijazam, ambicioznost, odlučnost i kontinuiran rad su garancija da ćete stići do kraja i steći željeno zvanje. Univerzitet u Istočnom Sarajevu se ponosi svojim studentima i želimo da se i vi jednog dana ponosite diplomama koje ćete steći na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Uvjeravam vas da ste napravili pravi životni izbor postavši dio akademske zajednice Univerziteta u Istočnom Sarajevu jer vi ćete kreirati budućnost i ovog univerziteta i Republike Srpske. Zbog toga se od vas očekuje da se aktivno uključite u život i rad akademske zajednice i da svojim idejama, ali i postignućima, doprinesete ugledu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Vjerujemo u energiju koju nosi mladost. Mi ćemo vam ponuditi naše iskustvo i znanje.

Strateški cilj Univerziteta u Istočnom Sarajevu je težiti izvrsnosti u nastavi, nauci i umjetnosti. Kvalitet nastave i promocija kvaltetnog naučno-istraživačkog i umjetničkog rada je prioritet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pored toga, veliku pažnju posvećujemo internacionalizaciji Univerziteta putem međunarodne saradnje i razmjene nastavnog kadra i studenata kroz programe Erazmus+. Na taj način se otvara mogućnost da, kroz međunarodne razmjene, još tokom studiranja steknete nova znanja i iskustva i na drugim univerzitetima u Evropi i svijetu. Biti rame uz rame sa najboljima, povezati se sa najboljima i učiti sa najboljim i od najboljih je garancija da ćemo biti prepoznati u evropskom polju obrazovanja.

Želimo i da vjerujete da studiranje nisu samo predavanja, nastava, učenje, ispiti, i ocjene. Želimo da vam vrijeme studiranja ostane u uspomeni kao najljepši dio života kada ste pored diplome i zanimanja stekli i prijatelje, buduće kolege, možda i životne saputnike.

Svaka nova akademska godina predstavlja izazov ne samo za studente, već i za nastavno i nenastavno osoblje na Univerzitetu. Poštovane kolege, nastavnici, saradnici i nenastavno osoblje, podsjetimo se da su naša znanja i profesionalan pristup poslu stub ovog univerziteta. Naša je obaveza  jačanje izvrsnosti u nastavnom procesu, ali i istraživanju. Zato se posebna pažnja u periodu pred nama mora posvetiti  naučnoistraživačkom radu, projektima i internacionalizaciji Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

I na kraju, poštovane kolege i studenti, najsrdačnije vas pozdravljam u ime Univerziteta u Istočnom Sarajevu i u svoje lično ime i želim vam uspješnu novu akademsku godinu.

Rektor

Prof. dr Milan Kulić