Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača „Nabavka bibliotečkih knjiga“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča