Pismeni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga smještaja u zemlji u 2021. i 2022. godini za potrebe Filozofskog fakulteta Pale