Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku “Završetak radova na Medicinskom fakultetu u Foči”