Pismeni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge smještaja i ishrane profesora za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Prilog: Poziv