Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluge osiguranja zaposlenih“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale

Prilog: Оdluka