Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka računarske opreme” za potrebe Medicinskog fakulteta u Foči