Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovni profesor, uža naučna oblast Teorijska ekonomija, kandidat dr Zoran Mastilo

Prilog: Izvještaj