Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku ”Nabavka usluge štampanja radnih materijala” za potrebe Pravnog fakulteta Pale