Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, uža naučna oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) grupa predmeta – Slikarstvo, kandidat Radmila Lizdek

Prilog: Izvještaj