Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Računarske nauke, kandidat dr Marina Milićević