Na FPM Trebinje održano online predavanje “Industrija 4.0 – izazovi i perspektive“

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje, u saradnji sa Mašinskim fakultetom iz Beograda, organizovao je online predavanje na temu “Industrija 4.0 – izazovi i perspektive“.  Gost predavač bio je prof. dr Radivoje Mitrović.

Profesor Mitrović je redovni profesor, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.