Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Fakulteta za proizvodnju i mendžment Trebinje iz reda studenata

Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Fakulteta za proizvodnju i mendžment Trebinje iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta za proizvodnju i mendžment Trebinje objavljuje rang listu kandidata:

Datum i vrijeme objave: 05.02.2021. godine u 12:55 časova.