Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor saradnika u akademsko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Statistika i vjerovatnoća, kandidat Marina Milićević

Prilog: Izvještaj