Profesor emeritus dr Milenko Pikula poklonio svoju biblioteku FPM

Prof. dr Milenko Pikula, profesor emeritus Univerzteta u Istočnom Sarajevu, poklonio je svoju matematičku biblioteku Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje.

Profesorova biblioteka sadrži više od 500 vrijednih knjiga iz matematičkih oblasti analize, algebre, geometrije vjerovatnoće i statistike, numeričke analize, filozofije i istorije matematike, diferencijalnih jednačina, teorije operatora, matematičke logike, primjenjene matematike i kompjuterskih nauka.

Kolektiv Fakulteta zahvalan je profesoru Pikuli na ovom gestu kojim je bilioteka Fakulteta za proizvodnju i menadžment značajno obogaćena vrijednim naslovima.