Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora – Gordana Spasojević – Stojanović

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora/docenta, uža naučna/umjetnička oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), Pedagoški fakultet Bijelјina

Prilog: Izvještaj