Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka robe za potrebe bifea“ za potrebe Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka robe za potrebe bifea“ za potrebe Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Оdluka