Održana 33. sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 33. sjednica Upravnog odbora Univerziteta na kojoj je razmatran Prijedlog Troškovnika za naknade koje plaćaju studenti za akademsku 2020/2021. godinu.

Takođe, članovi Upravnog odbora informisani su o organizovanju rada Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Članovima UO prezentovan je Izvještaj o internoj reviziji od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

Na današnjoj sjednici su razmatrani i zahtjevi pojedinih organizacionih jedinica za izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2020. godinu.

Sjednicom je predsjedavala član UO doc. dr Tijana Perović, a prisustovali su rektor Univerziteta prof. dr Milan Kulić, članovi Upravnog odbora, prorektori, generalni sekretar i predstavnici stručnih službi Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.