Start / Obavještenja – Univerzitet / Izbori u zvanja – Izvještaji / Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora – Vekoslav Mitrović

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora – Vekoslav Mitrović

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora ili docenta, uža naučna oblast Neurologija (uža obrazovna oblast: Neurologija, predmeti: Neurologija, Neurologija i psihijatrija, Neuropsihijatrija, Medicinska etika i Medicina i društvo.

Prilog: Izvještaj