Dekan ETF-a prof. dr Božidar Popović o izradi vizira u vrijeme pandemije korona virusa i drugim aktivnostima Fakulteta