Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docent – Dragan Učur

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje  – docent, uža naučna/umjetnička oblast: Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), (uža obrazovna oblast: Crkvena muzika, predmet: Crkveno pojanje s pravilom)

Prilog: Izvještaj