Start / Sva Obavještenja / Univerzitet u Istočnom Sarajevu postao dio EURAXESS mreže

Univerzitet u Istočnom Sarajevu postao dio EURAXESS mreže

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je u ponedjelјak, 9. marta, postao dio EURAXESS mreže koju je osnovala Evropska komisija i u čijem sastavu se nalazi skoro 600 organizacija iz 40 zemalјa širom Evrope.

Cilј EURAXESS mreže jeste da obezbijedi informacije i usluge podrške za evropske i neevropske istraživače i sve one koji su zainteresovani za boravak na nekom od univerziteta ili naučnoistraživačkih organizacija u našoj zemlјi, ali i da ponudi informacije domaćim istraživačima koji žele da započnu ili nastave svoju stručnu i istraživačku karijeru u Evropi.

Takođe, EURAXESS mreža omogućava i povezivanje sa privrednim sektorom.

Deklaraciju o pristupanju su potpisali rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milan Kulić i predstavnik EURAXESS centra Univerziteta u Banjoj Luci doc. dr Miroslav Malinović.

Nakon potpisivanja Deklaracije, danas je u prostorijama Rektorata, održan nacionalni sastanak i trening s cilјem da se detalјnije objasni koja se prava i obaveze stiču učešćem u nacionalnoj EURAXESS mreži. Sastanak je vodila prorektor za nauku istraživanje i razvoj doc. dr Jelena Krunić.

Potpisivanjem Deklaracije Univerzitet u Istočnom Sarajevu je napravio značajan korak u stvaranju novih mogućnosti internacionalizacije.